Loopbaancoaching

Naar een nieuwe functie

Een loopbaanbegeleidingstraject is maatwerk en volledig gericht op het individu. Doel is het vinden van een passende nieuwe bestemming in werk. Dat kan een andere invulling van de huidige functie zijn, een nieuwe baan zijn, een eigen bedrijf, een studie als opmaat naar een volgende baan... Waar het om gaat is dat jij een volgende stap kunt zetten en de verbinding met wat jouw drijft in werk kunt maken en blijven behouden.

Wat kan er aan bod komen?


Reflectie en koersonderzoek

bezinning op de ontstane situatie
eventueel aandacht voor het afscheid nemen en de verwerking hiervan
wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?
versterken van de persoonlijke kwaliteiten en zelfvertrouwen
aandacht voor eventuele blokkades
het opstellen van een persoonlijk profiel en marketingplan


Jobmarketing

In deze fase werken we met het persoonlijk marketingplan en komen de volgende onderwerpen aan bod:
het maken van een korte presentatie of elevator pitch
het maken van een goed opgebouwd CV
het maken van een netwerkplan en het netwerken zelf
het in kaart brengen van vacatures
het schrijven van een sollicitatiebrief
het voeren van en voorbereiden op een netwerkgesprek en sollicitatiegesprek
analyse van de gevoerde gesprekken
En vanzelfsprekend op maat begeleiding hierbij


Resultaat

Inzicht in uw drijfveren, kwaliteiten, valkuilen, kennis, vaardigheden en wensen.
Meer zelfvertrouwen en lef
Een nieuw loopbaanperspectief, waar je energie van krijgt!
Dit loopbaantraject kan ook als outplacementtraject of in groepen worden uitgevoerd.
Een traject is afgestemd op de vragen van de klant én de opdrachtgever. Zorgvuldigheid in de relatie klant, opdrachtgever en opdrachtnemer is vanzelfsprekend. Het proces wordt dan ook tussentijds geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.