Coaching van docenten

Docent zijn is mensenwerk: continue aandacht geven aan het leren van anderen, anderen voeden met kennis en inspiratie. Daarvoor is nodig dat je zelf ook blijft leren en dat je zelf gevoed wordt. In dit soort werk is het nodig dat je op gezette tijden geconcentreerd en intensief stil kunt staan bij wat je doet en nieuwe energie opdoet  om de kwaliteit op peil te houden of te verbeteren en je enthousiasme en plezier te behouden. Je kunt alleen veel geven als je zelf ook zorgt dat je voldoende terug ontvangt.

De ervaring leert dat dit er in de drukte van alledag niet van komt. De momenten waarop het zou kunnen worden vaak al ingevuld met urgente zaken zoals regeltaken, mensen die om aandacht vragen, of de rust is er niet, want dit doe je niet even tussendoor.

Coaching kan in die behoefte voorzien.

Vaak wordt coaching pas ingezet als het mis is gegaan, als mensen vast zijn gelopen.
Begrijpelijk, maar jammer.
Begrijpelijk, omdat de onderwijscultuur vanouds is gebaseerd op solistisch werken: je moet het in je eentje rooien. En pas als dat echt niet (meer) lukt, komt er steun in beeld.
Jammer, want coaching heeft meer impact op productiviteit, energie en welbevinden als mensen volop in het werk staan. Iets zelf moeten kunnen is iets anders dan het alleen moeten doen.
Jammer, omdat aandacht voor wat mensen wel willen en kunnen meer oplevert dan aandacht voor wat ze niet willen of kunnen.

Is intercollegiale coaching niet voldoende ?
In de praktijk blijkt meestal van niet. De meeste initiatieven voor onbegeleide intercollegiale coaching doven na een paar keer uit. Essentieel blijkt de prioriteit die de organisatie eraan wil geven, want in de dagelijkse gang van zaken zijn heel veel taken al gauw urgenter. Bovendien is er behoefte aan iemand met het vermogen en de rust om goed te luisteren; een coach die zijn/haar vak verstaat, er helemaal voor jou is en  niet gehinderd wordt door eigen beslommeringen en belangen in het team.

Wat levert coaching op? 
Meer energie en nieuwe zin; minder klagen, meer initiatief
Beter inzicht en vertrouwen  in eigen kunnen; groter lerend vermogen 
Effectievere samenwerking
Meer harmonie tussen doen en denken

Wie en wanneer coaching?
“Ik ben nu een jaar bezig als docent, het is heel uitdagend, maar ook erg ik had nooit gedacht hoe zwaar het vaak kan zijn. Ik heb er veel plezier in, maar ook regelmatig het gevoel dat ik aan het overleven ben en oplossingen kies, waar ik me niet happy over voel .Collega’s zijn wel bereid een advies te geven als ik ergens niet uitkom, maar daar kan ik niet altijd diets mee.”

“Ik ben nu negen  jaar docent en dat gaat op zich goed, maar ik merk dat het werk vaker dan vroeger een sleur wordt en dat  ik aan het afvlakken ben. Ik heb behoefte heb aan nieuwe energie, me minder bezig houden met wat moet, meer met wat ik leuk vind en de moeite waard; minder reageren op wat op me afkomt, meer zelf actief zijn; meer aandacht voor dingen waar ik in geloof.  In je eentje is dat moeilijk en anderen daarvoor vinden lukt niet”.

“ In de veertien jaar dat ik  docent ben,  heb ik  mijn werk altijd met plezier gedaan, maar ik heb moeite met de veranderingen die op me afkomen. Op zichzelf ben ik er niet tegen dat ik een meer coachende rol moet gaan nemen en studenten meer moet laten doen, maar het lukt me niet goed, me dat eigen te maken en ik blijf met veel vragen zitten.”

Docenten in alle fases van hun loopbaan die

  1. willen stilstaan bij het eigen functioneren: aandacht voor vragen en twijfels; feedback
  2. zich willen heroriënteren op de eigen werkstijl
  3. zich willen bezinnen op hun loopbaan; nieuwe voeding zoeken
  4. even op adem willen komen in hun werk
  5. samenwerking willen verbeteren
  6. na langdurige ziekte weer aan het werk gaan

Aanbod

  • Coaching op het gebied van loopbaanvragen, persoonlijke effectiviteit, betekenis geven, omgaan met verschillende belangen en didactiek.
  • Zowel individuele coaching als teamcoaching.
  • Ook korte coachingstrajecten zijn vaak zinvol: van 3 tot 6 sessies.
  • Door coach met uitgebreide onderwijservaring